- Avís Legal


Dades del propietari i responsable del lloc web: www.unnati.eu

Unnati Moda,S.L.U.

C/ Dels Hostalets s/n baixos

08540 CENTELLES(BARCELONA)

ESPANYA

Telèfon 937500932

C.I.F. B-63156624

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 35492, foli 173, fulla B 269624 inscripció 1.

 

- Condicions d'ús

L’entrada i ús de la pàgina web www.unnati.eu (d'ara endavant la Web) atorga la condició d'usuari al visitant de la web i implica la conformitat sense reserves per part de l'usuari d'aquestes condicions d’utilització del web. En cas de  no acceptar aquesta condició, preguem no utilitzi aquesta  web.

En realitzar una comanda a través d'aquesta pàgina web, declares ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

- Obligacions dels Usuaris

L'usuari només pot utilitzar la Web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l'usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita per part de Unnati Moda, S.L.U.

Amb caràcter general els usuaris han d'estar sempre d'acord amb la llei, els bons costums i les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda i abstenint-se d'utilitzar la web de formes que puguin impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament d’aquesta. Així com dels seus béns o drets de, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior, durant l'ús del web, l'usuari està obligat a:


- Facilitar informació veritable sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre de la nostra pàgina web.

- No emmagatzemar, introduir o difondre mitjançant aquesta web cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que pogués provocar danys a la Web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de unnati.eu o de qualsevol altre usuari dels proveïdors de unnati.eu o en general de qualsevol tercer.
- No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència, o la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, o l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
- No efectuar activitats publicitàries o explotació comercial a través del web, i no utilitzar els continguts i la informació d’aquesta web per emetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades de tercers.
- No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de la web o de qualsevol dels serveis de la mateixa, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol forma.
- No destruir, alterar, ni utilitzar per al seu ús propi, inutilitzar o danyar dades, informacions, programes o documents electrònics de unnati.eu , proveïdors o tercers.
- No emmagatzemar o difondre mitjançant el Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers.Com tampoc cap contingut del qual no disposes, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers .

 

- Exoneració de responsabilitats.

El titular de la web no es fa responsable dels danys o perjudicis que  en pugues originar per l’ús indegut, com tampoc pels enllaços de continguts de tercers i/o errades tecnològiques motivades per causes alienes a unnati.eu.

- Protecció de dades personals

A través de la pàgina web de unnati.eu no es recull cap dada personal sense el seu coneixement i acceptació.

D'acord amb l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades, li informem que les seves dades seran incorporades en el nostre sistema de tractament amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats o contractats, i enviar-li informació comercial dels nostres productes o serveis que vostè sol·liciti. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal i les tractarem sobre la base del seu consentiment o l'execució d'un contracte o per obligació legal.

Les dades obtingudes seran únicament tractades per a la fi pel qual s'obtenen, respectant els principis de confidencialitat, qualitat i proporcionalitat. Aquestes dades seran sempre pertinents, adequats i no excessives.

Així mateix, li informem de la possibilitat d'exercir els següents drets sobre les seves dades personals: dret d'accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat.

Per a això podrà enviar un email a: admin@unnatimoda.com o dirigir un escrit a UNNATI MODA, SLU C/ DELS HOSTALETS,S/N Bxs - 08540 - CENTELLES - BARCELONA

A més, l'interessat pot dirigir-se a l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

- Política de Cookies:

La nostra web emmagatzema informació de les adreces IP dels ordinadors i utilitza cookies. Aquestes cookies són petits fitxers de text que contenen informació i que els llocs web envien a l'ordinador de l'usuari, quan està navegant per aquests, per tal de facilitar la navegació per la pàgina web així com per millorar els seus serveis, sense que pugui llegir dades del seu disc dur ni d’altres arxius cookies creats per altres prestadors de serveis. De totes maneres, pot denegar l’accés a tot tipus de cookies des del seu  navegador dins l’opció del menú.

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: